Детска градина - Страница 3

2000 г. се провежда празник „На здравето” с открита практика пред колегите. Участваха като гости и специалисти д-р Евелина Урукова, д-р Тихомир Донов, Уълуинд Михайлова- мед. сестра, Павлина Донова - фелдшер.

На 16 май 2002 г. се направи открита практика пред колегията от Община Враца на тема „Цветята през пролетта” с участието на ст. Експерт ПВ от РИО – гр. Враца г-жа Дарина Костадинова.

„Есенен пазар” с колегите от ЦДГ с. Челопек и с. Косталево.

Работим съвместно с читалище „Фар” с. Паволче по различни инициативи.

На 14 февруари 2003 г. по случай Деня на влюбените съвместно с читалище „Фар” се проведе „Седянка”, която се отрази от телевизия „Михайлов”.

Участвахме активно с децата в проект „Ръкоделие” през 2002 г., който читалище „Фар” спечели пред Фондация „Отворено общество”. Ръководител на проекта е Йорданка Манкова – завеждащ ЕВК „Св. Софроний Врачански” гр. Враца, а председател на читалището – Наталия Димитрова. Децата се учеха да изработват красиви мартеници.

Отново с читалище „Фар”, спечелил проект „Екопрозорец” през 2003 г. също пред Фондация „Отворено общество” с ръководител Радосвета Крумова – Началник отдел „Култура” в Община Враца децата участваха в засаждането на борчета в двора на ДГ. Изнесоха поздравителен концерт по случай Седмицата на гората пред служители от Държавно лесничейство гр. Враца.

През 2004 г. по случай Коледа се изнесе благотворителен концерт от децата и със събраните средства се закупи телевизор „Елит”. Мениджъра на „Белпред” гр. Бяла Слатина инж. Милчо Михайлов дари 130 лв. за закупуване на играчки за децата.

На 18 април 2005 г. се проведе открита практика на тема: „Нашите зъби” с участието на д-р Ралица Чолашка и д-р Милко Тодоров. Те споделиха пред децата как и защо трябва да се грижат за своите зъби.

През месец май 2005 г. се проведе празник „За правата и задълженията на децата” пред обществеността и родителите на децата.

Много добро сътрудничество имаме и с Клуба на пенсионера и инвалида в с. Паволче.

Доста празници отбелязваме заедно. През 2006 г. празник на „Бабата и дядото с любов”.

Проведе се благотворителен концерт „Великденски камбани”, на който децата получиха много лакомства, бонбони и книжки.

Проведе се и поход до местността „Батов камък” за посрещане на пролетта.

Участвахме в спортен празник организиран от Община Враца, а също и в Детска асамблея „Знаме на мира” с изпълнение на песни от децата.

Участвахме в проекта „Младежта – вчера, днес, утре!” през 2006 г. спечелен от читалище „Фар” пред фондация „Лале”. Председател на читалището е Даниела Петрова, а ръководител на проекта – секретар-библиотекаря при читалището Мария Божковска. Децата се запознаха с историята на селото и бяха включени в секция „Ръкоделие”, където придобиха умения в начините на започване на шевица, зашиване на копче и изработване на салфетки.

През всички години през ЦДГ „Радост” с. Паволче са минали много деца от 3-6 годишна възраст. Вече първите питомци са пораснали и отдават своите сили и възможности за развитието на селото, града и страната. Много от тях са и в чужбина. От тези деца сега има известни лекари, учители, инженери, бизнесмени и обикновени хора, които се трудят и отглеждат своите деца, някои от които посещават нашата ДГ.

Единствен, но много актуален и важен проблем пред нас и селото е ниската раждаемост и демографският срив. Децата намаляват, въпреки чудесните условия, които има за тяхното отглеждане и възпитание в домовете им и в ДГ. Апелираме към законодателите да решат този проблем със законови разпоредби за насърчаване раждаемостта и с финансови стимули да ги подкрепят.

В ЦДГ „Радост” с. Паволче всички деца са от семейства, в които се говори само на български език. Той се разкрива като дух, ценност, чрез опознаване на който всички деца се обединяват за постигане на единна цел – развитие на собствената индивидуалност за успешно разрешаване на всички проблеми, възникващи в съвместна дейност и постигане от всички деца на ДОИ.

Завършвам с думите на Робърт Фулам, който казва че: „Всичко, което наистина трябва да знам, за да се науча как да живея, какво да правя, как да се държа, съм научил в детската градина. Мъдростта не е горе на върха, където блести заветната диплома, а там, в пясъчника на детската площадка, в предучилищната група”.

 

Цитирани източници:

  1. Пенка Иванова – бивш учител
  2. Светла Петрова – детска учителка
  3. Пенка Николова – готвач в детската градина
  4. Стаменка Иванова – бивш чистач
  5. Летописна книга